ജാലകം - Show quoted text - ജീവിതഗാനം: ശിശിരമേ...

Thursday, December 22, 2016

ശിശിരമേ...

വസന്തകാലത്തെ മാത്രമല്ല
 ഈ ശിശിരത്തേയും ഞാൻ പ്രണയിക്കുന്നു.
അതെന്നെ മണ്ണിനടിയിൽ പൂഴ്‌ത്തി വെക്കുന്നു
 കണ്ണുകളെ അടച്ചുവെക്കുന്നു
 മനസ്സിൽ ഒരു നക്ഷത്രരാവിനു വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നു.
ചുണ്ടില്ലാതെ ചുംബിക്കുന്നു
 ഇതെന്റെ മാത്രം ഉന്മാദമാണ് 
കഠാരയിൽ കൊരുത്ത ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ
ഏകാന്ത നീറ്റലാണ് 
വസന്തം ഒരു മൺവെട്ടിയുമായി വന്ന് മണ്ണിളക്കും വരെ
അതുമല്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ചെത്തുന്ന
ഒരു പുരാവസ്തു ഗവേഷകൻ അണയും വരെ...
 ശിശിരമേ ...

1 comment:

  1. നന്നായിട്ടുണ്ട്‌
    ആശംസകള്‍

    ReplyDelete